Aktuality

Letná Ambroziáda (+foto a list rodiča)

V spolupráci Umeleckou agentúrou AMBROZIÁDA a univerzitou z Hradca Králové sa uskutočnila na našej škole LETNÁ AMBROZIÁDA - na podporu a rozvíjanie talentov v oblasti umenia.

Pracovalo sa na rozvoji hudobného, tanečného a dramatického nadania, ale aj na oblasti muzikál a film. Hlavným prednášajúcim bol herec Jan Přeučil s manželkou Evou.

Letný tábor umeleckého zamerania pre nadané deti mal veľký úspech medzi deťmi, ale aj u rodičov.

Darujte 2% nadaným deťom (zmeny 2016)

Pre rok 2016 z technicko – organizačných dôvodov nie je OZ AVOS zaregistrované ako oprávnený prijímateľ 2% z dane za rok 2015. Vzniknutú situáciu sa nám podarilo vyriešiť v spolupráci s neinvestičným fondom Leonardo, z ktorého účtu budú peniaze prevedené na účet OZ AVOS.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

  • Obchodné meno (Názov): Leonardo, n.f.
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • IČO: 37924541
  • Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava - Ružinov

Tlačivo pre zamenstancov na poukázanie 2% z dane

Uvedenie knihy BÁSNE: Poézia z gymnázia (foto)

Dňa 9.3.2016 sme krstili túto básnickú zbierku – netradične – lupeňmi tulipánov, ako symbolom jari a mladosti. Aj takéto aktivity môžeme uskutočňovať preto, že nám je vždy nápomocné OZ AVOS, ktoré finančne podporuje mimoriadne výstupy našej školy.

Úprava vchodu do školy na Skalickej (foto)

Na jeseň bola vykonaná

  • výmena dlažby na schodoch za protišmykovú,
  • inštalácia zábradlia,
  • oplotenie parkových plôch pozdĺž cestičky pred školskou budovou,
  • výsadba tují pozdĺž oplotenia.

Správa o opravách v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu (júl – august 2015)

Na základe pokynov nášho zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj o tom, že je treba robiť úsporné opatrenia čo sa týka energií, sme uskutočnili výmenu visiacich lámp s veľkou energetickou náročnosťou za žiarivkové osvetlenie. Urobila sa výmena v priestoroch vstupnej haly – pri vrátnici na gymnáziu, v priestoroch šatní žiakov a tiež pred telocvičňami.

Stránky