Fotografie: Konferencia o nadaných deťoch 10.–11.4.2014

V dňoch 10.-11. apríla 2014 sa uskutočnila v Dunajskej strede 7. medzinárodnej konferencie o nadaní pri príležitosti 20. výročia začiatku vzdelávania nadaných na Slovensku a 15. výročiu vzniku samostatnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, pod názvom Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti. Zúčastnili sa jej hostia z Fínska, Rakúska, Slovinska, Maďarska, Ruska, Česka a Slovenska. Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti.