Nové koberce v triedach 1. stupňa

V roku 2014 sme podporili zakúpenie nových kobercov do tried na 1. stupni. Koberce sú neoddeliteľnou súčasťou pri výučbe v projekte APROGEN, a z hygienických dôvodov sa menia približne po 3 rokoch.