Osvetlenie v triedach pred výmenou

Visiace svietidlá bolo potrebné demontovať, pretože prekážali novonamontovaným dataprojektorom, a taktiež na základe pokynu RÚVZ ich bolo treba nahradiť z hygiencikých a bezpečnostných dôvodov svietidlami úspornejšími.